Triển khai tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID-19 vòng 4 đợt 48 và tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Hàm Yên

Theo Kế hoạch số 291/KH-UBND, ngày 11/11/2022 của UBND huyện Hàm Yên, đối tượng và thời gian triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 vòng 4 đợt 48 và đợt 49 cho đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Hàm Yên như sau:

1. Đối tượng

 1.1. Trẻ từ đủ 05 đến dưới 12 tuổi đang đi học tại các trường và không đi học tại cộng đồng

- Tiếp tục tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer cho trẻ đủ điều kiện chưa tiêm mũi 1.

- Tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ đủ điều kiện đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer, thời gian tiêm mũi 2 cách mũi 1 là 4 tuần.

Lưu ý:

+ Nếu trẻ đã mắc Covid - 19 thì sẽ tiêm chủng sau khi khỏi bệnh 3 tháng

+ Liều lượng và đường dùng vắc xin Pfizer cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi: 0,2ml, tiêm bắp

+ Đối tượng đã tiêm mũi 1 Moderna sẽ không tiêm mũi 2 trong đợt này

+ Đối tượng đã tiêm chiến dịch vắc xin Bạch hầu- Uốn ván giảm liều (Td) chưa đủ 14 ngày sẽ không tiêm trong đợt này

1.2. Người đủ từ 12 đến 17 tuổi: Tiếp tục tiêm vét mũi 1, mũi 2, mũi 3 cho các đối tượng theo hướng dẫn.

* Lưu ý tiêm tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại):

+  Khoảng cách:  Ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản

+ Người đã mắc Covid - 19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc Covid - 19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng

+ Liều lượng và đường dùng vắc xin Pfizer cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi: 0,3ml, tiêm bắp

1.3. Đối tượng từ 18 tuổi trở lên

-  Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các đối tượng đủ từ 18 tuổi trở lên.

Lưu ý tiêm mũi 4: Khoảng cách it nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1); Người đã mắc Covid – 19 sau khi tiêm mũi 3 thì tính từ sau khi khỏi bệnh đủ 3 tháng được tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) nhưng khoảng cách từ liều nhắc lại lần 1 đến liều nhắc lại lần 2 vẫn phải đủ 4 tháng.

*Đối với các trường hợp đã tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Verocell thì cụ thể như sau:

+ Mũi 1, mũi 2 tiêm vắc xin Verocell

+ Mũi tiêm bổ sung (mũi 3)

+ Mũi nhắc lại lần 1 (mũi 4)

+ Mũi nhắc lại lần 2 (mũi 5): Sẽ gọi tiêm trong đợt này.

Người đã mắc Covid -19 sau khi tiêm mũi 4 thì tính từ sau khi khỏi bệnh đủ 3 tháng được tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 5) nhưng khoảng cách từ liều nhắc lại lần 1 đến liều nhắc lại lần 2 vẫn phải đủ 4 tháng.

 - Tiếp tục tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3, mũi bổ sung cho các đối tượng theo hướng dẫn

- Liều lượng và đường dùng vắc xin Pfizer cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên: 0,3 ml, tiêm bắp.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ ngày 16/11 đến hết ngày 18/11/2022

- Địa điểm:

+ Tại các Trạm Y tế 18 xã, thị trấn theo kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện.

+ Địa điểm khác ngoài Trạm Y tế xã, thị trấn tại các xã, thị trấn khi có sự thống nhất giữa Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn và đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiến hành tiêm an toàn./.

BBT

Tin cùng chuyên mục