UBND huyện Hàm Yên chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Ngày 08/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có công văn số 2080/UBND-VX về triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tin cùng chuyên mục