UBND huyện Hàm Yên: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19

UBND huyện Hàm Yên vừa ban hành Công văn số 315/UBND-VX, ngày 25 tháng 02 năm 2022 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Trưởng Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Trực tiếp chỉ đạo theo dõi sát tình hình, phân tích làm rõ nguyên nhân, nguồn lây dẫn đến số F0 tăng trên địa bàn quảm lý và kịp thời có các biện pháp khắc phục, kiên quyết ngăn chặn, khống chế sự lây lan của dịch bệnh, xem xét làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân nếu lơ là, chủ quan, buông lỏng quản lý; …

Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc xin mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý I năm 2022; hoàn thành tiêm mũi thứ 2 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi trong tháng 2 năm 2022; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vắc xin...

Tin cùng chuyên mục