Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên: Tăng cường kiểm soát người trở về địa phương để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 18/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có chỉ đạo về tăng cường kiểm soát người trở về địa phương để phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục