Hamas đăng video con tin Israel cầu cứu

Lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ được triển khai tới vùng biển ngoài khơi Israel, sẵn sàng đổ bộ để hỗ trợ hậu cần, y tế.

Xem nhiều