Giới trẻ Trung Quốc lười sinh con

Eno Zhang, kỹ sư 37 tuổi ở Bắc Kinh, đã khiến bố mẹ phải từ bỏ mong muốn có cháu nội sau 10 năm thuyết phục bất thành.

Xem nhiều