Tín hiệu tích cực từ ổ dịch Trung Quốc

Vài tuần trước, các bệnh viện Trung Quốc tràn ngập bệnh nhân Covid-19, nhưng giờ đây nhiều giường trống đã xuất hiện, một bệnh viện dã chiến cũng ...

Xem nhiều

'Cơn khát cát' phá hủy sông Mekong

Toàn bộ hệ sinh thái của sông Mekong bị đe dọa, với nửa triệu người có nguy cơ mất nhà cửa vì nhu cầu cát vô tận của thế giới.