Hầm tránh bom bí mật của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump có một hầm tránh bom bí mật tại sân gôn yêu thích nhất của ông. Tuy nhiên, cũng chính ông từng tiết lộ vị trí chính xác ...

Xem nhiều