Barca nợ một tỷ USD

Việc liên tiếp thực hiện nhiều hợp đồng lớn khiến Barca ôm núi nợ.

Xem nhiều