ĐT Việt Nam vào chặng đua nước rút

Gạt bỏ nỗi buồn sau thất bại trước Ấn Độ, Kuwait. Hôm nay ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại, tiếp tục chu kỳ chuẩn bị cho mục tiêu giữ ngôi “Vua”. 3 ...

Vươn tới thành công mới

5 năm (2005-2010), Đảng bộ xã Đức Ninh (Hàm Yên) đã lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Với kết quả đó, ...

Hàm Yên trồng mới trên 3.223 ha rừng

Từ đầu năm đến nay, huyện Hàm Yên trồng mới trên 3.223 ha rừng, đạt 101,36 % kế hoạch. Trong đó, các doanh nghiệp trồng trên 1.400 ha, nhân dân trồng ...

Xem nhiều

Vận nước đang lên và vai trò lãnh đạo của Đảng

Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, kỳ họp Quốc hội đang sôi động và Hội nghị Trung ương 9 sắp tới đều diễn ra giữa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu lớn với khí thế phát triển mới nhưng cũng đứng ...