Tín hiệu tích cực từ ổ dịch Trung Quốc

Vài tuần trước, các bệnh viện Trung Quốc tràn ngập bệnh nhân Covid-19, nhưng giờ đây nhiều giường trống đã xuất hiện, một bệnh viện dã chiến cũng ...

Xem nhiều