Chi đoàn HĐND&UBND huyện Hàm Yên tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ.

Sáng ngày 04/6/2018, Chi đoàn HĐND&UBND huyện Hàm Yên tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ.

Ngay sau Lễ chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca đã diễn ra các nội dung sinh hoạt chính trị với các nội dung như: báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; ôn lại truyền thống kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018)

Lễ chào cờ và tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ đã tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên đối với Tổ quốc; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tạo nền nếp sinh hoạt, rèn luyện lề lối tác phong cho cán bộ, đoàn viên trong Chi đoàn HĐND&UBND huyện Hàm Yên. Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, nhiệm vụ cán bộ, đoàn viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, học tập góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và công tác đoàn./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục