Đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cấp Hội Phụ nữ

Trong những năm qua, thông qua phong trào thi đua yêu nước, Hội LHPN huyện Hàm Yên đã tập hợp, đoàn kết phụ nữ tích cực tham gia nhiệm vụ công tác Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hội viên phụ nữ xã Minh Khương trao đổi kỹ thuật thêu ren thổ cẩm.

Với trên 16.500 hội viên, sinh hoạt tại 19 cơ sở Hội. Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức phát động thi đua đến 100% hội viên phụ nữ, tổ chức cho 19/19 cơ sở Hội, 324/324 chi hội; 702/702 cán bộ Hội chi hội đăng ký một việc làm mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nội dung đăng ký gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, các khâu đột phá và các phong trào thi đua của địa phương.

Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức cho 100% hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện gia đình 5 không 3 sạch gắn với thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Kết quả năm 2018 vừa qua có 100% hộ gia đình hội viên nông thôn đăng ký xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; Các cơ sở Hội rà soát số hộ chưa đạt theo từng tiêu chí, dự kiến số hộ đạt trong năm, phân công hội viên giúp đỡ; đến nay toàn huyện có 11.416 hộ đạt gia đình 5 không 3 sạch.

Hội viên phụ nữ xã Minh Dân luyện tập thể thao, chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Với cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” đã có 100% hội viên đăng ký 4 tiêu chuẩn “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức 323 buổi sinh hoạt chi hội chuyên đề về tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp ngày 8/3, ngày 20/10, thu hút 90% hội viên tham gia.

Các phong trào thi đua của địa phương như: Thực hiện chương trình phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện vệ sinh đường làng ngõ xóm, trụ sở nơi làm việc. Hội luôn đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ như: Phối hợp tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên và các quy định của địa phương đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân.

Ban chấp hành Hội LHPN huyện xây dựng Kế hoạch quán triệt, triển khai và tham gia học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của của đất nước và của Hội, thu hút trên 94% hội viên phụ nữ tham gia. Hội Phụ nữ các cơ sở phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ và nhân dân được 84 buổi, thu hút 5.500 lượt người tham gia, trong đó có trên 4.000 lượt hội viên phụ nữ.

Trong phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện luôn quan tâm vận động hội viên các cơ sở hội tích cực áp dụng KHKT vào sản xuất, đưa những cây con giống mới vào nuôi trồng. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện mở các lớp dậy nghề thêu ren, chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các xã như xã Minh Hương, Yên Phú, Yên Thuận…

Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự là đòn bẩy để phụ nữ trong huyện đoàn kết, gắn bó, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Qua đó, chị em ngày càng có điều kiện tích cực tham gia các hoạt động của Hội, nâng cao vai trò, vị thế của mình trong xã hội./.

PV

Tin cùng chuyên mục