Đoàn xã Yên Thuận bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”

Đoàn xã Yên Thuận (Hàm Yên) vừa bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cho thôn Cốc Phường.

 


Đoàn xã Yên Thuận (Hàm Yên) bàn giao công trình thanh niên
“Thắp sáng đường quê” cho thôn Cốc Phường.

Công trình có quy mô 24 cột đèn, chiếu sáng 750 m tuyến đường trên địa bàn thôn Cốc Phường. Công trình có tổng kinh phí xây dựng 17,5 triệu đồng, trong đó, Đoàn xã hỗ trợ 2 triệu đồng mua dây dẫn, chao đèn, cột; huy động 15 lượt ĐVTN tham gia cùng nhân dân thi công; phần còn lại vận động nhân dân trong thôn đóng góp.

Công trình được hoàn thành và bàn giao đúng dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục