Đòn bẩy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai từ năm 2021 với nhiều chính sách thiết thực đã trở thành đòn bẩy giúp các địa phương trong tỉnh vươn lên. Ghi nhận tại Minh Hương (xã thuộc vùng 135), huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV

Tin cùng chuyên mục