Hàm Yên: Chỉ đạo luyện tập chiến đấu phòng thủ xã Yên Thuận

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể cấp xã, qua đó, làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đồng thời, nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của LLVT địa phương... huyện Hàm Yên vừa hoàn thành chỉ đạo luyện tập chiến đấu phòng thủ xã Yên Thuận năm 2020.

Cuộc luyện tập với phần thực binh: Thực hiện âm mưu xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta, Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tăng cường chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực…Bọn phản động đã ráo riết thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, kết hợp kích động, biểu tình chống phá gây mất ổn định an ninh chính trị, chiếm đóng một số trụ sở quan trọng trên địa bàn… Trung đội dân quân cơ động, dân quân tại chỗ xã Yên Thuận phối hợp với các lực lượng khác đánh chiếm địch tại các mục tiêu quan trọng trên địa bàn xã.

Theo đánh giá, qua các giai đoạn luyện tập, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền cấp xã được thể hiện rõ nét. Dưới sự chủ trì của Bí thư, Chủ tịch UBND xã; các ý kiến đã tập trung nhận định, đánh giá tình hình địch, ta và đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời trong từng giai đoạn.

Đợt luyện tập chiến đấu phòng thủ ở xã Yên Thuận thực sự là cơ sở để cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang, các đoàn thể trên địa bàn tiếp tục rút kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn của điạ phương trong việc đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc buổi luyện tập, Ban Chỉ đạo huyện đánh giá Đợt luyện tập chiến đấu phòng thủ ở xã Yên Thuận đạt loại Khá./.

PV

Tin cùng chuyên mục