Hàm Yên có 3 xã hoàn thành 19/ 19 tiêu chí Xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Hàm Yên đã tập trung ưu tiên thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án để quy hoạch phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, khuyến khích và tạo điều kiện để người dân áp dụng tiến bộ mới vào sản xuất, chăn nuôi, thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp.

Đường bê tông liên thôn tại xã Bình Xa.

Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Hàm Yên đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nên trong quá trình triển khai thực hiện, đã có được những đổi thay cả về bộ mặt nông thôn và trong đời sống xã hội.

Thông qua việc phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước, các xã trên địa bàn huyện Hàm Yên đã hoàn thành sớm nhiều tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia. Đến nay, đã có 3 xã là  Bình Xa, Đức Ninh và xã Thái Hòa hoàn thành toàn bộ 19/ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đến hết năm 2018 xã Nhân Mục là xã thứ tư về đích nông thôn mới./.

PV

Tin cùng chuyên mục