Hàm Yên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những vấn đề được huyện Hàm Yên đặc biệt quan tâm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện đã và đang phát huy hiệu quả của việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

 

 

Công ty cổ phần Cam sành Hàm Yên là đơn vị được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4/2017, với nhiệm vụ là liên kết, bao tiêu sản phẩm cam sành cho bà con nông dân tại 7 xã trên địa bàn huyện. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, mỗi tháng Công ty thực hiện hàng chục lượt giao dịch tại bộ phận tiếp nhận một cửa tại UBND huyện. Nếu trước đây, việc làm thủ tục hành chính chiếm khá nhiều thời gian, thì nay nhờ ứng dụng quy trình cải cách thủ tục hành chính một cửa liên thông đã có tác dụng giảm chi phí, thời gian đi lại một cách rõ rệt. Từ đó, góp phần nâng cao giá trị trong hoạt động kinh doanh và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cam sành trong nước và xuất khẩu.

 

 

Cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện mọi thủ tục hành chính là kết quả khi triển khai đưa vào hoạt động bộ phận một cửa liên thông ở 6 xã, thị trấn và ở UBND huyện Hàm Yên. Hàng trăm hồ sơ được tiếp nhận tại bộ phận một cửa đều được giải quyết đúng hạn. Đồng thời, huyện cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại UBND cấp xã. Cách làm này đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch các thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại.


Việc áp dụng một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính hiện nay của huyện Hàm Yên đã được thực hiện tại thành công tại 6 xã, thị trấn. Đối với 12 xã còn lại, huyện đang tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện cải các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, đảm bảo 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sử dụng tốt phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch./.

Bá Hương - Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục