Hàm Yên kiên cố hóa kênh mương nội đồng

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, huyện Hàm Yên đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình này.

Hiện nay các địa phương trên địa bàn huyện đang tập chung huy động nguồn nhân lực thực hiện lắp đặt cấu kiên kênh mương nội đồng, qua đó góp phần đảm bảo nguồn nước tưới tiêu sản xuất cho người dân.

Do nhận thức được lợi ích của những tuyến kênh mương nội đồng mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, nên trong thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Nhân Mục đã chỉ đạo các thôn bản triển khai vận chuyển các cấu kiện bê tông đúc sẵn, gối đỡ đến các điểm thi công.

Đồng thời huy động nhân tại các thôn bản được hỗ trợ xây dựng kênh mương khẩn trương giải phóng mặt bằng, tiến hành ghép nối các cấu kiện bê tông đúc sẵn. Nhờ tích cực trong việc triển khai thực hiện nên đến nay xã Nhân Mục đã hoàn thành được trên 700m kênh mương nội đồng, xã phấn đấu hoàn thành trên 800m kênh mương còn lại trong tháng 7.

Năm 2018, huyện Hàm Yên được hỗ trợ xây dựng 40.000m hệ thống kênh mương nội đồng. Trong đó nhà nước hỗ trợ cấu kiện bê tông đúc sẵn, gối đỡ và chi phí vận chuyển. Nhân dân giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào kiên cố hóa kênh mương được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau một thời gian tích cực triển khai thi công đến nay huyện Hàm Yên đã hoàn thành trên 7.000m hệ thống kênh mương. Các xã đạt cao như: Nhân Mục, Phù Lưu, Thành Long, Thái Sơn, Thái Hòa, Đức Ninh, và xã Hùng Đức.

Việc triển khai kiên cố hoá kênh mương là một chủ trương có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển cũng như đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương tình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Minh Vương

Tin cùng chuyên mục