Hàm Yên ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Sáng ngày 1-4-2019, huyện Hàm Yên đã ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Điều tra viên thu thập thông tin tại các hộ gia đình.

Đây là đợt tổng điều tra có quy mô lớn, được Tổng cục Thống kê thực hiện 10 năm một lần trên phạm vi cả nước. Thông tin về dân số và nhà ở thu thập được từ Tổng điều tra này có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, làm căn cứ để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Bên cạnh đó, thông tin thu thập từ cuộc Tổng điều tra này sẽ sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số và phục vụ cho các mục đích khác của công tác thống kê, hướng tới năm 2029 và về sau không tiến hành Tổng điều tra dân số.

Để thực tốt cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo huyện với  14 đồng chí, Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo huyện gồm 12 đồng chí. 18 xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo với tổng số thành viên là 110 đồng chí.

Cùng với đó, huyện còn mở 1 lớp Tập huấn nghiệp vụ vẽ sơ đồ nền, áp dụng công nghệ thông tin vào việc phân chia địa bàn điều tra trên địa bàn huyện. Quét gửi file ảnh về Ban Chỉ đạo tỉnh và Trung ương. Mở 1 lớp tập huấn lập bảng kê hộ của 322 địa bàn tổng điều tra trên địa bàn huyện. Mở 4 lớp tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra KAPI cho các đồng chí thành viên Ban Chị đạo huyện; Văn phòng giúp việc Ban Chị đạo huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn; 18 đồng chí tổ trưởng tổ điều tra các xã, thị trấn; 54 đồng chí điều tra viên mẫu; 103 điều tra viên toàn bộ và 8 điều tra viên dự phòng. Trong đó: 2 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra phiếu mẫu, 2 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra phiếu toàn bộ.

Nét mới trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đó là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra.

Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, công tác kiểm tra, giám sát khâu thu thập thông tin được tăng cường… sẽ giúp việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục