Hàm Yên tạo việc làm cho trên 2.000 lao động

Đến nay, huyện Hàm Yên tạo việc làm mới cho trên 2.000 lao động. Trong đó số lao động được tạo việc làm tại địa phương trên 1.500 lao động. Lao động đi làm việc trong nước là 465 lao động và 22 lao động đi xuất khẩu nước ngoài.

Để thực hiện tốt mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động; cùng với tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trên địa bàn phát triển; huyện Hàm Yên cũng đã tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phối hợp các đơn vị dạy nghề tổ chức đào tạo các ngành nghề cho lao động, tạo điều kiện cho vay các nguồn vốn ưu đãi để nhân dân đầu tư đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

Để hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho trên 2.800 lao động trong năm 2018, huyện Hàm Yên tiếp tục tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đa dạng hóa các ngành nghề, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; nhân rộng các mô hình việc làm hiệu quả; phối hợp làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động./.

MV

Tin cùng chuyên mục