Hàm Yên tạo việc làm mới cho trên 2.900 lao động.

Xác định công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, năm 2016 huyện Hàm Yên có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn

 

 


Trung tâm Dạy nghề huyện Hàm Yên tổ chức bế giảng, trao chứng chỉ nghề vận hành sửa chữa máy nông nghiệp cho học viên tại thôn Trung Thành 3, xã Thành Long.

Trong năm 2016, huyện Hàm Yên đã giải quyết việc làm mới cho 2.904 lao động. Trong đó, lĩnh vực sản xuất nông - Lâm nghiệp 1.522 lao động; Công nghiệp - tiểu thủ Công nghiệp,Thương mại - Dịch vụ trên 1.300 lao động.

 

Ngoài ra, đưa lao động đi làm việc tại các công ty trong nước được gần 100 lao động. Cùng với công tác giải quyết việc cho người lao động, trong năm 2016, huyện Hàm Yên đã mở được 17 lớp dậy nghề về các lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp cho trên 500 học viên.

 

Huyện cũng đã chỉ đạo kịp thời các xã, thị trấn phối hợp với Ngân hàng CSXH, các phòng chức năng tiến hành rà xoát, phân loại đối tượng nghèo để có chính sách hỗ trợ hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo có nhu cầu vay vốn đầu tư tiếp cận được với các nguồn vốn phát triển sản xuất, nâng cao mức thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Để phát huy tốt, hiệu quả của chương trình cho vay giải quyết việc làm, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn định hướng cho người dân đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất- kinh doanh có hiệu quả.

Với các giải pháp chủ yếu như dạy nghề, hỗ trợ vốn để sản xuất, kinh doanh, tìm nguồn tuyển dụng lao động, xuất khẩu lao động, đã góp phần giảm nghèo, ổn định an sinh xã hội tại địa phương./.

Minh Vương

Tin cùng chuyên mục