Hàm Yên tập huấn công tác rà soát giảm nghèo năm 2018

Ngày 6/9, huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị tập huấn rà soát giảm nghèo năm 2018 cho các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện và các xã, thị trấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt 1 số nội dung về nhiệm vụ rà soát hộ nghèo gồm: xác định lập danh sách các hộ cần rà soát; tổ chức rà soát lập danh sách phân loại hộ gia đình; tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát; niêm yết công khai và công nhận danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; kết quả rà soát của huyện.

Việc tổ chức tập huấn nhằm trang bị kiến thức về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và các xã thị trấn để từ đó thực hiện các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn./.

PV

Tin cùng chuyên mục