Hàm Yên thi đua dân vận khéo

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Hàm Yên được triển khai trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới... Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp tham gia hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Năm 2018, toàn huyện có 719 tập thể, cá nhân đăng ký “Dân vận khéo”. Trong đó, lĩnh vực phát triển kinh tế có 154 mô hình, văn hóa - xã hội có 243 mô hình, quốc phòng - an ninh có 42 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị có 68 mô hình và 212 mô hình xây dựng nông thôn mới.


Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ĐVTN xã Thái Sơn (Hàm Yên) giúp nhân dân trong xã vận chuyển, lắp đặt kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. 

Hiệu quả của phong trào đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2018, huyện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tổng sản lượng lương thực (lúa, ngô) đạt 53.682 tấn (đạt 103% kế hoạch); trồng mới 2.675 ha rừng (đạt 100,2% kế hoạch); tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội 1.590 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch); giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 982,5 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch). Toàn huyện có 1.607 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 23,34% xuống còn 18,64%... 

Huyện đã huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Năm 2018, nhân dân toàn huyện đã đóng góp ngày công, kinh phí, vật liệu và hiến hàng nghìn m2 đất để bê tông hóa 23,4 km đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa 40 km kênh mương nội đồng, xây dựng mới 28 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Huyện có thêm xã Nhân Mục về đích xây dựng nông thôn mới, nâng số xã đạt lên 4 xã. Tiêu biểu như mô hình “Thắp sáng đường quê” của Đoàn Thanh niên xã Nhân Mục đã tạo sức lan tỏa lớn. Năm 2017, Đoàn Thanh niên xã mới xây dựng 1 tuyến tại thôn Xa Hạc, đến cuối năm 2018 đã xây dựng được 3 tuyến mới là thôn Pù Bó, tuyến thôn Đồng Tàn; thôn Đồng Moóng đi thôn Đồng Cọ và thôn Đồng Vịnh với tổng chiều dài trên 3 km. Chi bộ thôn Ninh Tuyên, xã Thái Hòa vận động nhân dân hiến 3.000 m2 để làm sân thể thao.

Đồng chí Đinh Thị Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng khối Dân vận xã Nhân Mục vui mừng cho biết: Phong trào “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể triển khai, thực hiện linh hoạt, sáng tạo, lồng ghép, gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua, trọng tâm là huy động được nhiều nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đưa xã về đích nông thôn mới. Có thể kể đến như Hội Nông dân xã đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động thi đua lao động sản xuất hiệu quả, góp phần tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo từ 14,9% đầu năm giảm còn 10,06% cuối năm 2018. Một số mô hình kinh tế tiêu biểu như hộ gia đình ông Hoàng Hải Tùng, thôn Pù Bó nuôi trên 1.000 con gà thương phẩm đạt thu nhập 150 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Văn Tùng, thôn Đồng Cọ với mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo đạt 170 triệu đồng/năm... Hội LHPN xã Nhân Mục vận động hội viên xây dựng hàng rào, trồng cây xanh, trồng hoa khuôn viên nhà văn hóa các thôn; chỉnh trang, phát dọn và trồng cây xanh, hoa ở các tuyến đường tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả đáng mừng. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Anh Hoàng Văn Hình, Phó thôn kiêm Công an viên thôn 10 Minh Tiến, xã Minh Hương là điển hình dân vận khéo ở xã. Anh Hình đã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình ở thôn, tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không nghe và tin theo những luận điệu của các thế lực thù địch. 

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện phong trào ở cơ sở. Đồng thời, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của MTTQ và các đoàn thể, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục