Hàm Yên thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội

Để thực hiện hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hàm Yên đã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản giúp nhân dân hiểu rõ và tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi này.

Lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay mua, thuê nhà ở xã hội, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định 49 năm 2021 của Chính phủ thay thế Nghị định 100 năm 2015 là 4,8%/năm.

Nguồn vốn cho vay: Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Các đối tượng được vay vốn ưu đãi là những người có công với cách mạng; người có thu nhập thấp; hộ nghèo; hộ cận nghèo khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện thực hiện công tác tín dụng tại cơ sở.

Để chủ trương của Chính phủ đi vào cuộc sống, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và các quyết định, văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính Phủ đến người dân, tổ chức tập huấn về quy trình thẩm định, thủ tục, hồ sơ vay vốn đến Chính quyền địa phường, hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trên cơ sở đăng ký vay vốn của người dân, các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tiến hành bình xét. Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội thẩm định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Từ đầu năm đến nay, huyện Hàm Yên đã cho 5 hộ vay với tổng dư nợ gần 1,5 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định 49 của Chính phủ, hy vọng, sẽ có thêm nhiều người được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để hiện thực hóa giấc mơ về nhà ở./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục