Hàm Yên thực hiện công tác dân tộc

Huyện Hàm Yên có 12 dân tộc sinh sống, tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% dân số toàn huyện. Những năm qua, huyện luôn xác định thực hiện tốt các chính sách dân tộc để giúp đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc trên địa bàn.

Bà con thôn Phúc Long, xã Thành Long san sửa mặt bằng làm sân nhà văn hóa thôn

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc thiểu số, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Hàm Yên đã có bước phát triển, hệ thống hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Công tác giáo dục đào tạo, y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được thực hiện có hiệu quả.

Đồng bào dân tộc thôn 9 Minh Phú, xã Yên Phú trao đổi kinh nghiệm trồng cây Thanh Long phát triển kinh tế

Thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước, huyện Hàm Yên đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách dân tộc như Chương trình 135; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo; chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn; chính sách cấp sách, báo, tạp chí miễn phí cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn…Đồng thời, các chương trình, chính sách đã kết hợp lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tính từ năm 2014 đến nay, các xã, thôn đặc biệt khó khăn được đầu tư trên 98 công trình giao thông, thuỷ lợi, nhà văn hóa, nhà lớp học với nguồn vốn gần 85 tỷ đồng; 8.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số được vay vốn phát triển kinh tế với số tiền gần 300 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,6%.

Niềm vui trên con đường bê tông tại thôn Đầu Phai, xã Thái Hòa

Thực hiện tốt các chương trình, chính sách đã giúp huyện Hàm Yên hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển vùng dân tộc thiểu số nói riêng.

Nhờ ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khoảng cách giữa các vùng đồng bào đã dần được thu hẹp, các dân tộc đoàn kết, gắn bó cùng nhau phát triển./.

PV

Tin cùng chuyên mục