Hàm Yên tổng kết Dự án Wash – Sup giai đoạn 2015-2018

Huyện Hàm Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết Dự án nhân rộng phát triển thị trường vệ sinh hộ dân và cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân (gọi tắt là Dự án WASH - SUP). Dự án được triển khai tại huyện Hàm Yên từ năm 2015 đến 2018 đã góp phần tăng tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, cải thiện môi trường sống.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2018, trên địa bàn huyện Hàm Yên đã vận động xây mới được 4.917 nhà vệ sinh đạt 109% chỉ tiêu kế hoạch của Dự án. Trong đó có một số xã đạt tỷ lệ cao như: Thái hòa 149%, Thái Sơn 115%, Phù Lưu, Yên Phú, Nhân Mục 113%, Bằng Cốc 112%. 

Bên cạnh đó, huyện còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho 33 hộ vay với số tiền 264 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp công trình nhà vệ sinh. Huy động được gần 200.000 viên gạch xây dựng được 301 công trình, trong đó xây nhà tiêu hợp vệ sinh 272 nhà, nhà tắm 15 nhà, sửa chữa nhà ở 7 nhà và  15 công trình khác.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục