Hàm Yên triển khai mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Ngày 9-12, Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên phối hợp với xã Phù Lưu tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã Phù Lưu năm 2023”. Đây là mô hình điểm đầu tiên của huyện Hàm Yên.

Ký kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã Phù Lưu.

Tại hội nghị, gần 100 đại biểu là cán bộ xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn xã Phù Lưu đã được thông tin về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể xây dựng mô hình điểm trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Theo đó, cấp Ủy, Chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong mỗi gia đình và toàn xã hội.

Tại hội nghị, Uỷ Ban MTTQ xã Phù Lưu đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo mô hình, các ban vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Đây là mô hình điểm để huyện đánh giá, nhân rộng ra các xã, thị trấn, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc triển khai đúng Quy định thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn huyện./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục