Hàm Yên triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 13/1/2023, UBND huyện Hàm Yên đã có Công văn số 110/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tin cùng chuyên mục