Hàm Yên triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Ngày 01/10, tại trường PTDTNT-THCS huyện Hàm Yên, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện Hàm Yên đã tổ chức Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 huyện Hàm Yên với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, sẽ diễn ra từ ngày 01/10 đến hết ngày 07/10/2019.

Đây là dịp nhằm tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Giúp mọi người trong xã hội gắn kết, học tập để hoàn thiện bản thân, nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và toàn xã hội.

Trong những năm qua, cùng với các địa phương trong tỉnh, trên địa bàn huyện Hàm Yên chất lượng phổ cập giáo dục tiếp tục được giữ vững và duy trì, tỷ lệ thanh thiếu niên có bằng tốt nghiệp THCS bình quân đạt trên 80%, tỷ lệ học sinh vào lớp 6 đạt 100%.

Chất lượng giáo dục trên địa bàn ngày càng được nâng cao, đóng góp to lớn cho việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Ngay sau lễ khai mạc, huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động bổ ích như Hội thi giới thiệu sách và ngày hội đọc trong các đơn vị trường học; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, các hoạt động giao lưu, tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương./.

PV

Tin cùng chuyên mục