Hoàn thành xây dựng kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn ở xã Minh Hương

Trong thời gian qua, các thôn bản ở xã Minh Hương, huyện Hàm Yên đã huy động nguồn nhân lực, vật lực tập trung giải phóng mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu và các cấu kiện kênh mương đúc sẵn để tiến hành xây dựng, lắp đặt và đảm theo đúng tiến độ. Các tuyến kênh mương hoàn thành sẽ là điều kiện thuận lợi phục vụ sản xuất vụ đông và tiến tới sản xuất lúa vụ xuân cho bà con nông dân.

Với phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", chung tay góp sức xây dựng nông nông thôn mới. Thời gian qua, các tổ chức chính trị, xã hội và bà con nông dân trên địa bàn xã Minh Hương đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nhân lực vận chuyển nguyên vật liệu, các cấu kiện bê tông, tiến hành giải phóng mặt bằng để lắp đặt kênh mương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân về mục đích, ý nghĩa và các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh về kiên cố hóa kênh mương nội đồng bằng bê tông đúc sẵn nên trong quá trình triển khai, người dân đã tích cực hưởng ứng.

Đến thời điểm này xã Minh Hương đã thi công lắp đặt được 1.700 m kênh mương bằng bê tông đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch năm 2018, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

PV

Tin cùng chuyên mục