Hội LHPN huyện triển khai hướng dẫn giám sát và đánh giá thực hiện Dự án 8

Vừa qua, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội LHPN huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn giám sát và đánh giá về bình đẳng giới cho cán bộ xã, thôn bản vùng Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội LHPN huyện triển khai hướng dẫn giám sát và đánh giá thực hiện Dự án 8.

Chương trình mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021, gồm 10 dự án thành phần, trong đó giao Hội LHPN Việt Nam chủ trì Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Dự án 8 tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện,  hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên khái quát về hoạt động lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện và cấp xã. Trang bị những kiến thức về hướng dẫn tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá Dự án 8 với 4 nội dung trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em gái tại các xã và các thôn bản đặc biệt khó khăn, thực hiện mục tiêu Bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn các nội dung về việc thành lập, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng, “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”; nhận diện các hình thức bạo lực gia đình và kỹ năng phát hiện, lên tiếng, hỗ trợ người bị bạo lực tại cộng đồng…

Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, lớp tập huấn sẽ cung cấp những kiến thức, kỹ năng quan trọng và cơ bản về việc lãnh đạo, quản lý cũng như giám sát, đánh giá Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng chí đề nghị, các đại biểu tham dự lớp tập huấn cần nghiêm túc tiếp thu những nội dung được truyền đạt để vận dụng vào thực tiễn điạ phương. Từ đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục