Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ năm 2023

Ngày 30/3, tại xã Yên Lâm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Ban Điều phối các dự án nước ngoài, nhóm chuyên gia tư vấn kỹ thuật Dự án KOIKA đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Hội viên phụ nữ xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu đã được tập huấn 6 nội dung chuyên đề về giới và bình đẳng giới; thực trạng và giải pháp thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay; vấn đề giới trong một số lĩnh vực (nông nghiệp và phát triển nông thôn; lao động và việc làm); Quyền năng kinh tế của phụ nữ trong gia đình; phụ nữ với quản trị tài chính và phát triển kinh tế gia đình và hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất kinh tế hộ gia đình.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về lồng ghép giới trong quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kiến thức quản lý, sử dụng vốn vay, nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc bàn bạc, quyết định các hình thức phát triển kinh tế gia đình từ đó góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, phát triển phong trào phụ nữ trên địa bàn./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục