Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân.

Ngày 31/7, tại huyện Hàm Yên, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở TN&MT tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Hàm Yên nâng cao kiến thức trong theo dõi công tác môi trường, đồng thời nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Bảo vệ môi trường; các vấn đề về thực trạng biến đổi khí hậu hiện nay; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến con người; những giải pháp và những việc cần làm để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao nhận thức về Bảo vệ môi trường nông thôn, chung tay Bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Sau Hộ nghị, cán bộ Hội Nông dân các cấp sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, sâu sát tại cơ sở trong tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn tại địa phương xanh - sạch - đẹp; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư nông thôn./.

PV

Tin cùng chuyên mục