Huyện Hàm Yên tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017.

Ngày 28/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng Chính trị hè cho trên 400 học viên là cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Đ/c Nguyễn Văn Ước, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo giảng dạy các nội dung tại lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản như: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; tình hình quốc tế, trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm và những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo chương trình, kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tới, huyện Hàm Yên tiếp tục mở thêm 5 lớp bồi dưỡng Chính trị hè và kết thúc trong tháng 8 năm 2017. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng Chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ giáo viên ở các đơn vị trường học nhằm nâng cao trình độ lý luận Chính trị gắn vào thực tế nhiệm vụ trong công tác giảng dảy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương./.

PV

Tin cùng chuyên mục