Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước huyện Hàm Yên năm 2020

Ngày 23/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước huyện Hàm Yên năm 2020.

Tin cùng chuyên mục