Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định 1373/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 và Thông báo số 04/TB-UBND ngày 10/01/2020 về tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019.

Tin cùng chuyên mục