Minh Khương phát huy nguồn vốn tín dụng trong giảm nghèo.

Thời gian qua xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đã sử dụng hiệu quả vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp nhân dân trên địa bàn thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hộ gia đình bà Trần Thị Tuyết, thôn Minh Thái, xã Minh Khương là một hộ nghèo nhiều năm trước đây. Năm 2015, gia đình bà được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên cho vay vốn 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Với số vốn đó gia đình bà đầu tư phát triển vườn cam. Hiện gia đình bà có gần 1000 gốc cam đang cho thu hoạch. Đến nay, gia đình bà Tuyết không những đã thoát nghèo mà còn được đánh giá là một trong những hộ khá của thôn.

Bà Trần Thị Tuyết bên vườn cam của gia đình.

Là một xã miền núi còn nhiều khó khăn, đại bộ phận đời sống của nhân dân trên địa bàn đều dựa vào sản xuất nông nghiệp, chính vì vậy trong thời gian qua, xã Minh Khương đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên tiếp tục tập trung cho vay nông nghiệp nông thôn, phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các đối tượng là hộ nghèo, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số thiếu vốn sản xuất.

Để bảo đảm giúp cho các đối tượng có nhu cầu vay vốn tiếp cận với nguồn vốn một cách thuận lợi nhất, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn khi giải ngân cho vay, các tổ chức đoàn thể của xã như: Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ thành lập các tổ, nhóm ủy thác vay vốn, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và sử dụng vốn hiệu quả. Đến nay, tổng dư nợ vốn tín dụng toàn xã là trên 20 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm giải ngân được trên 2 tỷ đồng cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, và học sinh, sinh viên.

Những ưu đãi từ chính sách cho vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Minh Khương được triển khai kịp thời, đúng đối tượng đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục