Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên ra quân tuyên truyền, vận động công tác huy động tiết kiệm

Ngày 23/3/2021, tại điểm giao dịch xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Yên Phú tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động công tác huy động tiết kiệm tổ chức, cá nhân.

Số dư tiền gửi tiết kiệm tính đến ngày 23/3/2021 tại địa bàn xã Yên Phú là trên 530 triệu đồng.

Đây là nội dung thực hiện văn bản số 241/BĐD-NHCS, ngày 17/3/2021 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang về việc tuyên truyền, vận động công tác huy động tiết kiệm tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trong ngày ra quân, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên đã tận tình tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm.

Cán bộ, nhân dân xã Yên Phú rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia gửi tiền tiết kiệm. Số dư tiền gửi tiết kiệm tính đến ngày 23/3/2021 tại địa bàn xã Yên Phú là trên 530 triệu đồng. Trong đó: Tiền gửi tiết kiệm tổ nhóm với số khách hàng là 1.075 khách hàng. Số tiền 486 triệu đồng; Tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức và cá nhân với số khách hàng là 36 khách hàng, số tiền là 44 triệu đồng;

Đạt được kết quả trên là bước tiền đề để Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện triển khai tại các địa bàn khác của huyện Hàm Yên./.

PV

Tin cùng chuyên mục