Phấn đấu hoàn thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp

Phấn đấu hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; cơ bản hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) trong phạm vi toàn quốc.

 

Đó là mục tiêu giai đoạn 2019-2020 được nêu trong thông báo kết luậncủa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn  2016-2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2019-2020.

Thông báo kết luận nêu rõ, từ năm 2016 đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị từ trung ương đến cơ sở tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 14 của Ban Bí thư, Quyết định 1237 và Quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đạt hiệu quả thiết thực: Đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 759 trường hợp...

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định cần được rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ khẩn trương cập nhật, liên thông dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phát huy hiệu quả Cổng Thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Đồng thời ưu tiên tập trung các nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; nhất là các địa bàn trọng điểm; tăng cường quan tâm, chăm lo công tác hậu phương quân đội; xây dựng, tu bổ, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ còn thiếu thông tin, công trình ghi công liệt sĩ.

Mục tiêu giai đoạn 2019-2020: Phấn đấu hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; cơ bản hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) trong phạm vi toàn quốc. Hoàn thành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và triển khai thực hiện Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN và các cơ sở giám định ADN. Mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500-2.000 hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính khoảng 550 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Để thực hiện mục tiêu trên, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước, nhất là các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà phá bom, mìn để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Bộ Quốc phòng chủ trì, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành và sớm triển khai thực hiện Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; nhất là quy trình thực chứng để xác minh, kết luận số mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ còn thiếu một phần thông tin.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hoàn thành xây dựng Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN; các cơ sở giám định ADN; chỉ đạo chặt chẽ việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN và sớm trả kết quả; tránh yếu tố tự phát, chờ đợi lâu làm ảnh hưởng tới tâm lý xã hội.

Theo: Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục