Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên

Ngày 28/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã ban hành 02 Quyết định số 175 và 176 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục