Tập huấn công tác hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình, cập nhật đối tượng tham gia BHYT

Ngày 6/11, tại huyện Hàm Yên, BHXH tỉnh phối hợp cùng BHXH huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình, cập nhật đối tượng tham gia BHYT cho toàn thể cán bộ làm công tác thu, cấp sổ, thẻ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Tại Hội nghị, đại điện các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh Tuyên Quang đã hướng dẫn hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình, cập nhật tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT; hưỡng dẫn hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách đối tượng thành viên hộ gia đình và đối tượng tham gia BHYT.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu những nội dung được triển khai, cùng thảo luận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để nắm vững và thực hiện đúng những quy định về quản lý thu; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; cập nhật chính xác và hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục