Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2023

Sáng 24/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2023 tại huyện Hàm Yên cho cán bộ văn hóa xã, thị trấn và 283 trưởng các thôn bản trong toàn huyện.

Các đại biểu dự tập huấn.

Với thời gian tập huấn 1 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Những điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Một số điểm cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 06; Hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí ứng xử gia đình; Một số vấn đề cần lưu ý trong triển khai, thực hiện chiến lược phát triển gia dình Việt Nam đến năm 2030; Nâng cao năng lực trong nhận diện, phát hiện và xử lý bạo lực gia đình thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2025; Trong thời gian tập huấn, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng triển khai các văn bản liên quan đến công tác gia đình trong tình hình mới.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận những kiến thức cơ bản và kỹ năng nghiệp vụ xây dựng gia đình trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương, hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục