Tập huấn nghiệp vụ điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Ngày 24/6, Chi cục Thống kê khu vực Chiêm Hoá - Hàm Yên tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Cuộc điều tra năm 2024 với mục đích thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ DTTS và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2026 – 2030; làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS tại Việt Nam.

Lãnh đạo Chi cục Thống kê Chiêm Hoá - Hàm Yên phát biểu.

Đối tượng là các hộ dân cư người DTTS; nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ DTTS tính đến thời điểm điều tra (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an; tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của xã thuộc khu vực III, II và I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với huyện Hàm Yên, thực hiện điều tra 18/18 xã, thị trấn, với 71 địa bàn, với 3 quy mô điều tra là điều tra địa bàn toàn bộ, điều tra địa bàn chọn mẫu 30 hộ và địa bàn chọn mẫu 40 hộ.

Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 01/7/2024 đến 15/8/2024, bao gồm cả thời gian soát xét, làm sạch phiếu ở cấp cơ sở. Phương thức điều tra là sử dụng phiếu điều tra điện tử trên điện thoại thông minh hay còn gọi là điều tra CAPI.

Điều tra năm 2024 nhằm: Đánh giá 5 năm triển khai Đề án tổng thể, chiến lược công tác dân tộc. Chương trình mục tiêu quốc gia về công tác dân tộc. Bên cạnh đó đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đọan 2021-2025, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển dân tộc giai đoạn 2026-2030./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục