Tập huấn thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên mới tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn tìm hiểu các nội dung: Tổng quan về Ngân hàng CSXH, vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội, một số nghiệp vụ chính của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng CSXH.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nắm được nội dung, nghiệp vụ ngân hàng chính sách xã hội, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước tại cơ sở.

Đồng thời giúp cho các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý các nguồn vốn vay của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, đảm bảo giải ngân vốn vay đúng đối tượng, việc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

PV

Tin cùng chuyên mục