Tập huấn, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 6/9, tại huyện Hàm Yên, Ban Dân tộc Tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025. Dự hội nghị có đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Về phía huyện Hàm Yên có đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu đã được triển khai các Nghị định, Quyết định và các Thông tư của các bộ, ngành liên quan hướng dẫn triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025.

Đây là hội nghị tập huấn huấn rất quan trọng, giúp các đại biểu tham gia tập huấn nắm bắt kịp thời để triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn của Ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan cũng như các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025.

Qua đó sẽ giúp cho việc triển khai công tác phát triển kinh tế tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hàm Yên được thực hiện đúng quy trình, thời gian, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục