Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017 - huyện Hàm Yên

Ngày 05/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 02/TB-UBND về Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Tin cùng chuyên mục