Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 bậc Tiểu học và bậc THCS.

Ngày 23/10/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có Thông báo số 112/TB-UBND về danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 bậc Tiểu học và bậc THCS kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019.

Tin cùng chuyên mục