Thông báo danh sách thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày 10/2/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 20/TB-UBND về danh sách thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2019.

Tin cùng chuyên mục