Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2020

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2020 thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2020

Tin cùng chuyên mục